Leena hỗ trợ khách hàng đổi sản phẩm theo quy định của công ty và không áp dụng trả hàng dưới mọi hình thức.

1. YÊU CẦU CHO SẢN PHẨM ĐỔI

Sản phẩm đổi: Sản phẩm mua nguyên giá, còn nguyên vẹn tag giấy, mác dệt và hóa đơn mua hàng, chưa qua sử dụng hoặc sửa đổi.

Lưu ý: Chỉ áp dụng với trường hợp khách hàng mua sản phẩm nguyên giá.  

2. THỜI GIAN ĐỔI SẢN PHẨM

Thời hạn đổi sản phẩm: Khách hàng có thể đổi sản phẩm 01 lần/ 01 hóa đơn trong vòng 05 ngày kể từ ngày xuất hoá đơn.

3. CHI PHÍ ĐỔI SẢN PHẨM

Đổi sản phẩm: LEENA áp dụng đổi hàng theo giá trị, khách hàng có thể đổi size hay đổi từ 01 sản phẩm sang nhiều sản phẩm nguyên giá. Nếu sản phẩm đổi cao hơn giá sản phẩm ban đầu mua, khách hàng vui lòng bù thêm phần chênh lệch. Nếu sản phẩm đổi thấp hơn giá sản phẩm ban đầu mua, LEENA không hoàn lại phần chênh lệch này.  

Lưu ý: Khách hàng sẽ chịu toàn bộ chi phí vận chuyển cũng như cách thức vận chuyển hàng đổi/sửa khi gửi về cho LEENA. Trường hợp LEENA giao nhầm hàng, LEENA sẽ chịu toàn bộ chi phí phát sinh.

4. PHƯƠNG THỨC ĐỔI SẢN PHẨM

Khách hàng vui lòng liên hệ với LEENA qua fanpage LEENA và điện thoại 0938038829 để được hướng dẫn về phương thức đổi hàng và xác nhận trường hợp đủ điều kiện theo chính sách công ty.

Khách hàng gửi sản phẩm còn nguyên tag giấy, mác dệt và hóa đơn mua hàng về địa chỉ:

Người nhận: ONLINE LEENA

SĐT: 0938038829

Địa chỉ: 72 ĐƯỜNG G14 P. BÌNH HƯNG HÒA B, Q.BÌNH TÂN

Lưu ý: Leena sẽ liên lạc lại ngay với khách hàng kể từ lúc nhận được sản phẩm đổi gửi về. Tuy nhiên, để đảm bảo hàng hóa không bị thất lạc và quá ngày trong quá trình vận chuyển về Leena, khách hàng vui lòng thường xuyên kiểm tra lộ trình bưu kiện mình gửi đi.